Krumlov miasto

Krumlov – symbolem miasta jest zamek
(drugi co do wielkości w Czechach)
z ciągiem  dziedzińców i kolorowych wież.